Johan Sebastien Tatlot vs. Edan Leshem 16.09.2020

Johan Sebastien Tatlot vs. Edan Leshem 16.09.2020 - M25+H Plaisir - porównanie

MECZ

16.09.201. rundaJohan Sebastien Tatlot Edan Leshem 6-2, 6-4 France M25+H Plaisir halowa

STATYSTYKA MECZU

Johan Sebastien TatlotEdan Leshem
1. podanie %34/48 (71%)25/53 (47%)
Punkty zdobyte z 1. podania24/34 (71%)14/25 (56%)
Punkty zdobyte z 2. podania10/14 (71%)15/28 (54%)
Zdobyte break-ball4/7 (57%)1/3 (33%)
Punkty zdobyte przez return24/53 (45%)14/48 (29%)
Zdobyte punkty – razem58/101 (57%)43/101 (43%)
Double foul11
Asy51

STATYSTYKA MECZU

1
0-0Edan Leshem Edan Leshem serve
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 30-40
Johan Sebastien Tatlot Johan Sebastien Tatlot serve0-1
0-0, 15-0, 30-0
1-1Edan Leshem Edan Leshem serve
0-0, 15-0, 15-15, 15-40
Johan Sebastien Tatlot Johan Sebastien Tatlot serve1-2
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15
2-2Edan Leshem Edan Leshem serve
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP]
Johan Sebastien Tatlot Johan Sebastien Tatlot serve3-2
0-0, 30-15, 40-15, 40-30
4-2Edan Leshem Edan Leshem serve
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP]
Johan Sebastien Tatlot Johan Sebastien Tatlot serve5-2
0-0, 15-0, 30-0, 40-15
6-2
2
0-0Edan Leshem Edan Leshem serve
0-0, 15-0
Johan Sebastien Tatlot Johan Sebastien Tatlot serve0-1
0-0, 15-40[BP]
Johan Sebastien Tatlot Johan Sebastien Tatlot serve0-2
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP]
Johan Sebastien Tatlot Johan Sebastien Tatlot serve0-3
0-0, 30-0
1-3Edan Leshem Edan Leshem serve
0-0, 40-0[BP], 40-15[BP]
Johan Sebastien Tatlot Johan Sebastien Tatlot serve2-3
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40
3-3Edan Leshem Edan Leshem serve
0-0, 0-15, 0-30, 0-40
Johan Sebastien Tatlot Johan Sebastien Tatlot serve3-4
0-0, 40-0
4-4Edan Leshem Edan Leshem serve
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP]
Johan Sebastien Tatlot Johan Sebastien Tatlot serve5-4
0-0, 15-0, 40-0, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15
Johan Sebastien Tatlot Johan Sebastien Tatlot serve6-4
6-4

Johan Sebastien Tatlot
Francja
26.03.96, 24 lat
512
59
129874 $
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Izrael
19.03.97, 23 lat
358
110
118984 $
Edan Leshem
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko

Johan Sebastien Tatlot vs. Edan Leshem - Wzajemne mecze

16.09.201. rundaJohan Sebastien TatlotEdan Leshem6-2, 6-4 szczegóły meczuFrance M25+H Plaisir halowa

Johan Sebastien Tatlot - ostatnie mecze

France M25+H Plaisir - halowa
18.09.20
Ćwierćfinał
vs. Louis Dussin6-4, 6-3 zwycięstwoszczegóły meczu
17.09.20
2. runda
vs. George Loffhagen4-6, 7-64, 6-1 zwycięstwoszczegóły meczu
16.09.20
1. runda
vs. Edan Leshem6-2, 6-4 zwycięstwoszczegóły meczu
All Lower - ceglana
22.07.20
1. runda
vs. Nicolas Mahut5-7, 3-6 porażkaszczegóły meczu
21.07.20
1. runda
vs. Dan Added3-6, 0-6 porażkaszczegóły meczu
USA M25 Palm - ceglana
06.02.20
1. runda
vs. Agustin Velotti6-73, 3-6 porażkaszczegóły meczu
05.02.20
Klasyf.
vs. Toby Alex Kodat6-2, 6-1 zwycięstwoszczegóły meczu
04.02.20
1. runda klasyf.
vs. Quinn Snyder6-1, 6-3 zwycięstwoszczegóły meczu
USA M25 Weston - ceglana
30.01.20
2. runda
vs. Christian Lindell3-6, 4-6 porażkaszczegóły meczu
29.01.20
1. runda
vs. Jaume Pla Malfeito6-1, 6-3 zwycięstwoszczegóły meczu
Italy Como Challenger - ceglana
28.08.19
2. runda
vs. Alessandro Giannessi6-1, 4-6, 3-6 porażkaszczegóły meczu
26.08.19
1. runda
vs. Marc-Andrea Huesler2-6, 7-5, 6-3 zwycięstwoszczegóły meczu
Germany Meerbusch Challenger - ceglana
13.08.19
1. runda
vs. Karim-Mohamed Maamoun4-6, 3-6 porażkaszczegóły meczu
Holland Amersfoort Challenger - ceglana
17.07.19
2. runda
vs. Igor Sijsling3-6, 5-7 porażkaszczegóły meczu
Italy Milan Challenger - ceglana
24.06.19
1. runda
vs. Laurynas Grigelis7-5, 1-4, - Johan Sebastien Tatlot - kreczporażkaszczegóły meczu
France Blois Challenger - ceglana
21.06.19
Ćwierćfinał
vs. Facundo Arguello4-6, 0-6 porażkaszczegóły meczu
20.06.19
3. runda
vs. Pedro Martinez Portero1-6, 7-64, 7-5 zwycięstwoszczegóły meczu
18.06.19
2. runda
vs. Maxime Hamou6-3, 6-4 zwycięstwoszczegóły meczu
France Lyon Challenger - ceglana
12.06.19
2. runda
vs. Pedro Sousa1-6, 7-64, 3-6 porażkaszczegóły meczu
10.06.19
1. runda
vs. Zdenek Kolar7-5, 6-4 zwycięstwoszczegóły meczu
France Paris - ceglana
22.05.19
2. runda klasyf.
vs. Mikael Ymer6-3, 6-72, 1-6 porażkaszczegóły meczu
20.05.19
1. runda klasyf.
vs. Tatsuma Ito6-2, 7-63 zwycięstwoszczegóły meczu
Portugal Lisbon Challenger - ceglana
13.05.19
1. runda
vs. Roberto Marcora6-4, 5-7, 3-6 porażkaszczegóły meczu
France Aix En - ceglana
07.05.19
1. runda
vs. Marcelo Arevalo5-7, 2-6 porażkaszczegóły meczu
France Bordeaux Challenger - ceglana
01.05.19
2. runda
vs. Gregoire Barrere2-6, 6-74 porażkaszczegóły meczu
29.04.19
1. runda
vs. Steve Darcis7-63, 6-3 zwycięstwoszczegóły meczu
Italy Francavilla Challenger - ceglana
22.04.19
1. runda
vs. Julian Ocleppo3-6, 6-3, 2-6 porażkaszczegóły meczu
Tunisia Tunis Challenger - ceglana
18.04.19
3. runda
vs. Lorenzo Giustino1-6, 7-5, 3-6 porażkaszczegóły meczu
17.04.19
2. runda
vs. Facundo Bagnis6-2, 7-61 zwycięstwoszczegóły meczu
15.04.19
1. runda
vs. Gleb Sakharov6-1, 6-74, 6-3 zwycięstwoszczegóły meczu

Edan Leshem - ostatnie mecze

France M25+H Plaisir - halowa
16.09.20
1. runda
vs. Johan Sebastien Tatlot2-6, 4-6 porażkaszczegóły meczu
All Lower - ceglana
21.08.20
1. runda
vs. Yshai Oliel6-3, 3-6, 0-1, - Edan Leshem - kreczporażkaszczegóły meczu
20.08.20
1. runda
vs. Daniel Cukierman6-1, 6-0 zwycięstwoszczegóły meczu
19.08.20
1. runda
vs. Lior Goldenberg6-1, 6-4 zwycięstwoszczegóły meczu
18.08.20
1. runda
vs. Igor Smilansky6-3, 5-1, Igor Smilansky - kreczzwycięstwoszczegóły meczu
17.08.20
1. runda
vs. Alexander Gaponenko6-1, 6-4 zwycięstwoszczegóły meczu
13.08.20
1. runda
vs. Lior Goldenberg6-72, - Edan Leshem - kreczporażkaszczegóły meczu
12.08.20
1. runda
vs. Yshai Oliel2-6, 2-6 porażkaszczegóły meczu
11.08.20
1. runda
vs. Yair Sarouk6-2, 6-3 zwycięstwoszczegóły meczu
10.08.20
1. runda
vs. Sahar Simon6-3, 6-3 zwycięstwoszczegóły meczu
09.07.20
1. runda
vs. Roi Ginat6-2, 6-4 zwycięstwoszczegóły meczu
05.07.20
1. runda
vs. Yshai Oliel7-69, 2-6, 6-4 zwycięstwoszczegóły meczu
03.07.20
1. runda
vs. Yaron Guberman7-62, 6-4 zwycięstwoszczegóły meczu
27.06.20
1. runda
vs. Ben Patael6-1, 4-6, 4-6 porażkaszczegóły meczu
JAR Potchefstroom Challenger - twarda
12.03.20
2. runda
vs. Daniel Masur6-3, 1-1, - Edan Leshem - kreczporażkaszczegóły meczu
11.03.20
1. runda
vs. Fabrizio Ornago6-1, 3-6, 6-2 zwycięstwoszczegóły meczu
Turkey Davis Cup - ceglana
07.03.20
vs. Cem Ilkel6-2, 7-64 zwycięstwoszczegóły meczu
Turkey M25 Antalya - ceglana
26.02.20
1. runda
vs. Fabian Marozsan3-6, 2-6 porażkaszczegóły meczu
Germany Koblenz Challenger - halowa
18.02.20
1. runda
vs. Alessandro Bega1-6, 2-6 porażkaszczegóły meczu
Germany M25 Nussloch - dywanowa
23.01.20
2. runda
vs. Elmar Ejupovic5-7, 0-1, - Edan Leshem - kreczporażkaszczegóły meczu
21.01.20
1. runda
vs. Milan Welte4-6, 6-2, 6-1 zwycięstwoszczegóły meczu
USA M25 Rancho - twarda
15.01.20
1. runda
vs. Pedro Sakamoto5-7, 1-6 porażkaszczegóły meczu
USA Ann Arbor - halowa
10.01.20
Ćwierćfinał
vs. Daniel Altmaier6-74, 5-7 porażkaszczegóły meczu
09.01.20
3. runda
vs. Pedro Sakamoto4-6, 6-3, 7-5 zwycięstwoszczegóły meczu
07.01.20
2. runda
vs. Sebastian Korda7-5, 6-3 zwycięstwoszczegóły meczu
06.01.20
1. runda
vs. Julian Ocleppo6-4, 6-3 zwycięstwoszczegóły meczu
USA Houston Challenger - twarda
13.11.19
2. runda
vs. Tennys Sandgren3-6, 5-7 porażkaszczegóły meczu
11.11.19
1. runda
vs. Christopher Heyman6-4, 6-4 zwycięstwoszczegóły meczu
USA Knoxville Challenger - halowa
06.11.19
2. runda
vs. Peter Polansky2-6, 5-7 porażkaszczegóły meczu
05.11.19
1. runda
vs. Blaz Kavcic6-2, 7-62 zwycięstwoszczegóły meczu
<